فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 13

شمارهعنوانتاریخ صدور
"کاربرد مواد ضدعفونی و گندزدا" 1396/9/9
دوره آموزش ضمن خدمت: " مهارتهاى ارتباطى و اخلاق حرفه اى " 1396/7/30
دوره آموزشی فارماکولوژی و آشنایی با پروتکل دارویی 1396/7/29
کنفرانس علمی و آموزش همگانی مهر ماه 96 1396/7/29
دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای 1396/7/28
دوره آموزش ضمن خدمت: " ارتقاسلامت کارکنان در حيطه فعاليت هاى بدنى، تغذيه سالم و مصرف دخانيات " 1396/6/30
دوره آموزشی تفسیر نوار قلب و آریتمی های قلبی 1396/6/9
برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت احیاءقلبی ریوی اطفال 1396/5/26
معرفی کارشناس مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان 1396/5/24
معرفی دبیر کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی 1396/5/24
شروع به کار متخصص محترم ارتوپدی جدید در بیمارستان امیرالمومنین (ع) 1396/5/16
دوره آموزش ضمن خدمت: "آشنایی با دستگاه های پزشکی و تجهیزات تخصصی'' 1396/5/15
آغاز طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان امیرالمومنین (ع) 1393/2/15
 
< >