معرفی سوپروایزر کنترل عفونت

1396/5/5 0:0

 

سوپروایزر کنترل عفونت :

مریم السادات شمس زاده ( کارشناس پرستاری)

سابقه کار: 19 سال

 

  شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت 

 

 

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر.کنترل.عفونت    
تعداد بازدید:   ۱۷۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >