معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان

1396/5/15 0:0

 

 

مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : معصومه کهزادی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه کار: 9 سال                                             

 

تجارب کاری:

  • سرپرستار CCU
  • سوپروایزر آموزشی
  • مسئول دفتر حاکمیت بالینی
  • سرپرستار ICU
  • کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
  • روابط عمومی بیماستان
  • رابط وب سایت بیمارستان

 

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت

 

 


   
تعداد بازدید:   ۳۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >