دوره‌های آموزشی
1 2

14 آبان 1398
دوره آموزشی RCA

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی تداخل غذا و دارو

 

15 آبان 1397
دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی

 

19 شهريور 1397
دوره آموزش ضمن خدمت تحلیل علل ریشه ای علت ( RCA )

 

19 شهريور 1397
دوره آموزشی تفسیر نوار قلب

 

19 ارديبهشت 1397
دوره آموزشی احیا نوزاد

 

10 آبان 1396
دوره آموزشی ضمن خدمت گزارش نویسی در پرستاری

 

28 امرداد 1396
دوره آموزش مداوم بیماری های بازپدید و نوپدید

 

24 امرداد 1396
دوره آموزشی تجهیزات پزشکی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >