مدیر خدمات پرستاری

1396/4/28 0:0

 

رضا رشیدی ( کارشناس ارشد پرستاری - گرایش بهداشت جامعه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

سوابق کاری:

 • رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری گناوه و دیلم
 •  
 • عضو شورای عالی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • سرپرستار بخش داخلی جراحی مردان ۱۳۸۱
 •  
 • سوپروایزر کنترل عفونت۱۳۸۳
 •  
 • سرپرستار اورژانس سال۱۳۸۵
 •  
 • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان بقیه الله العظم دیلم از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ 
 •  
 • پرستار نمونه استانی در سال ۱۳۹۳
 •  
 • سوپروایزر بالینی در گردش از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۵

سوابق آموزشی پژوهشی:

 • تدریس در کلاس های آموزشی ضمن خدمت بیمارستان                                                          
 •  
 • مدرس و مربی سازمان هلال احمر
 •  
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی گناوه
 •  
 • طرح مقاله طراحی و ارزشیابی پودمان آموزشی مبتی بر لوح فشرده الکترونیک در زمینه آموزش بیمار بر دانش و نگرش پرستاران سال ۱۳۹۲

 

 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری

 

 

کلمات کلیدی:
مترون     بیمارستان.امیرالمومنین        
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >