فرم های مورد استفاده بیمارستان

1396/5/15 0:0

 

    

  

 

فرم خام بازدید روزانه ایمنی دفتر بهبود کیفیت

فرم خام RCA

فرم خام رضایت سنجی بیماران

فرم خام رسیدگی به شکایات

فرم خام صورتجلسه کمیته های بیمارستانی

فرم پایش و تحلیل فصلی بازدیدهای مدیریتی هفتگی


   
تعداد بازدید:   ۴۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >