بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوهچارت سازمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست بیمارستان   ریاست بیمارستان
  شهرام جلال پور
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  حجت الاسلام مهراب خادمی پور
Collapse   حراست   حراست
  یوسف سلیم پور
Collapse   بهبود کیفیت و اعتباربخشی   بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  معصومه کهزادی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  .....
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  بشیر فریدونی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  زلیخا آتشی
Collapse   تغذیه   تغذیه
  پریوش بهادری
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
  مریم بندری
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  صغری حیات داوودی
Collapse   درمانگاه تخصصی   درمانگاه تخصصی
  سیده بتول حسینی
Collapse   مددکاری   مددکاری
  سیده مریم شاهروبندی
Collapse   رسیدگی به شکایات   رسیدگی به شکایات
  فاطمه زیارتی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  علیرضا بازداری مطلق
Collapse   درآمد , بیمه گری و ترخیص   درآمد , بیمه گری و ترخیص
  محمدرضا بازداری مطلق
Collapse   مدارک پزشکی   مدارک پزشکی
  طلا خرم آبادی
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
  سیده مریم موسوی نسب
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  فاطمه باوی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  رباب خرم آبادی
Collapse   مدیر امور عمومی   مدیر امور عمومی
  سید ابراهیم موسوی
Collapse   تدارکات   تدارکات
  ارسلان رئوفی
Collapse   خدمات   خدمات
  صفیه عباسی
Collapse   آشپزخانه   آشپزخانه
  حمداله موحد
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  حسین سیفی
Collapse   نقلیه   نقلیه
  .....
Collapse   خیاط خانه   خیاط خانه
  سکینه کشتکار
Collapse   دفتر خدمات پرستاری   دفتر خدمات پرستاری
  رضا رشیدی
Collapse   اورژانس   اورژانس
  الهه عمادی
Collapse   دیالیز   دیالیز
  اعظم درویشی
Collapse   اتاق عمل   اتاق عمل
  سیده رباب شاهمیرنسب
Collapse   زایشگاه   زایشگاه
  اکرم محمدی
Collapse   CCU   CCU
  سحر قائدیان
Collapse   اطفال - NICU   اطفال - NICU
  فاطمه خرم آبادی
Collapse   داخلی جراحی مردان   داخلی جراحی مردان
  الهه علویان
Collapse   داخلی جراحی زنان   داخلی جراحی زنان
  مرضیه هاشم زاده
Collapse   ICU   ICU
  معصومه نجفی
Collapse   واحد اعزام   واحد اعزام
  محمد دیری

تعداد بازدید:   ۱۱۹


برگشت>>

< >