نقشه سایت بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse درباره بيمارستاندرباره بيمارستان
بیمارستان در یک نگاه
نمودار سازماني
ریاست و مدیریت بیمارستان
چشم انداز ، رسالت ، ارزش ها
چارت سازمانی بیمارستان
Collapse واحدهاي بيمارستانواحدهاي بيمارستان
واحدهاي درماني
واحدهاي پاراکلینیک
Collapse واحدهاي پشتیبانیواحدهاي پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تدارکات
مدیریت فن آوری اطلاعات
مدارک پزشکی
تجهیزات پزشکی
بهداشت محیط و حرفه ای
تاسیسات
خدمات
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
Collapse مدیر خدمات پرستاریمدیر خدمات پرستاری
معرفی مترون
عملکرد دفتر پرستاری
سوپروایزرهای بالینی
سوپروایزر آموزشی
Collapse سوپروایزر کنترل عفونتسوپروایزر کنترل عفونت
معرفی سوپروایزر کنترل عفونت
عملکرد واحد کنترل عفونت
Collapse بهبود کیفیت و اعتباربخشیبهبود کیفیت و اعتباربخشی
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse عملکرد دفتر بهبود کیفیتعملکرد دفتر بهبود کیفیت
فرایندها
شاخص ها
گزارش عملکرد دفتر بهبود کیفیت
Collapse اعتباربخشیاعتباربخشی
کمیته های بیمارستانی
دستورالعمل ها و خط مشی ها
عملکرد ها
استانداردهای اعتباربخشی
فرم های مرتبط
Collapse ایمنی بیمارایمنی بیمار
مدیریت خطا
دستورالعمل ها و بخش نامه های ایمنی بیمار
گزارش عملکرد ایمنی بیمار
Collapse آموزشآموزش
Collapse آموزش ضمن خدمت کارکنانآموزش ضمن خدمت کارکنان
برنامه سالانه آموزش ضمن خدمت
فایل دوره های ضمن خدمت
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی واحد آموزش سلامت
عملکرد واحد
پمفلت ها و بروشورهای آموزشی
Collapse درمانگاه تخصصيدرمانگاه تخصصي
معرفی واحد درمانگاه و تصاویر
برنامه پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی
کلینیک دیابت
مدیریت بحران
طرح تحول نظام سلامت
Collapse راهنمای شهروندانراهنمای شهروندان
راهنماي پذيرش و ترخيص بيماران
موقعيت بيمارستان بر روي نقشه
منشور حقوق بيمار
بيمه هاي طرف قرارداد
پادکست ها ( کلیپ ها )
گالري تصاوير
رسيدگي به شكايات
فرم ها
پيوندهاي مفيد
تماس با ما
< >