معرفی واحد امور فرهنگی

1397/7/28 0:0

                        

                                          

                                        

                                                                                

                            

 

دفتر امور فرهنگی در تاریخ 24 مرداد ماه 1396 با حضور مدیران بیمارستان و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح گردید.

این دفتر مستقیما زیر نظر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعالیت خود را در زمینه مشاوره به بیماران ، برگزاری برنامه های فرهنگی - مذهبی در بیمارستان و پاسخگویی به سوالات شرعی بیماران و همراهان در یک شیفت کاری صبح تا ظهر آغاز نمود.

                                           

روحانی مسئول دفتر امور فرهنگی حجت الاسلام یوسف کیانی می باشد که دارای شرح وظایف زیر است:

 • مشاوره و پاسخگویی به سؤالات دینی بیماران ، همراهان ، پرسنل و تصحیح باورهای غلط از احکام
 • عیادت از بیمار و مراقبت روحی حمایتگرانه از طریق گوش دادن تسکینی
 • ارائه مراقبتهای معنوی ، آرام بخش برای بیماران و همراهان بیمار و کارکنان در محیط بیمارستان
 • ارائه آموزه های معنوی در راستای ارتقاء صبر و بردباری بیمار و همراه بیمار
 • ارائه برنامه های آموزشی مورد نیاز بیماران و همراهان و پرسنل
 • هم سویی و هماهنگی در کلیه برنامه های اجرائی با ریاست و مدیریت آن مرکز
 • مشارکت در تنظیم برنامه های مراقبتهای قابل ارائه در لحظات پایان زندگی و حضور بر بالین بیماران در حال احتضار بر حسب درخواست خانواده بیماران
 • مشارکت در تدوین و یا اجرای دستورالعملهای مربوطه به قطع یا منع خدمات تداوم و حیات ، اهداء عضو
 • شرکت در کلیه جلسات و دوره های آموزشی برنامه ریزی شده از طرف دفتر امور فرهنگی
 • ارائه ایده های دینی در راستای فرهنگ سازی اجرای قانون انطباق
 • شرکت در کمیته اخلاق پزشکی
 • ارائه طرحها و ایده های فرهنگی و مشارکت در کلیه امور فرهنگی و روابط عمومی آن مرکز

 

                                                                   

                                                                      

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
دفتر.امور.فرهنگی     بیمارستان.امیرالمومنین.گناوه     یوسف.گیانی    

تاریخ بروز رسانی:   11 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >