دوره‌های آموزشی
1 2

17 مهر 1402
دوره آمورشی ضمن خدمت ایمنی بیمار در اعتباربخشی

 

14 تير 1402
دوره آموزشی آشنایی با داروها و عوارض آن

 

12 خرداد 1402
دوره آموزشی ضمن خدمت حقوق گیرندگان خدمت

 

21 شهريور 1399
دوره آموزش ضمن خدمت احیا مقدماتی

 

21 تير 1399
دوره آموزشی تفسیر نوار قلب

 

14 آبان 1398
دوره آموزشی RCA

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی تداخل غذا و دارو

 

15 آبان 1397
دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی

 

19 شهريور 1397
دوره آموزش ضمن خدمت تحلیل علل ریشه ای علت ( RCA )

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >