دوره‌های آموزشی
1 2

21 شهريور 1399
دوره آموزش ضمن خدمت احیا مقدماتی

 

21 تير 1399
دوره آموزشی تفسیر نوار قلب

 

14 آبان 1398
دوره آموزشی RCA

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

 

19 آبان 1397
دوره آموزشی تداخل غذا و دارو

 

15 آبان 1397
دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی

 

19 شهريور 1397
دوره آموزش ضمن خدمت تحلیل علل ریشه ای علت ( RCA )

 

19 شهريور 1397
دوره آموزشی تفسیر نوار قلب

 

19 ارديبهشت 1397
دوره آموزشی احیا نوزاد

 

10 آبان 1396
دوره آموزشی ضمن خدمت گزارش نویسی در پرستاری

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >