فرم های مورد استفاده بیمارستان

1400/5/15 0:0

 

    

  

 

فرم خام بازدید روزانه ایمنی دفتر بهبود کیفیت

فرم خام RCA

فرم خام رضایت سنجی بیماران

فرم خام رسیدگی به شکایات

فرم خام صورتجلسه کمیته های بیمارستانی

فرم پایش و تحلیل فصلی بازدیدهای مدیریتی هفتگی

  فرم مخصوص ثبت موارد نمونه گیری pcr در بخش ها - 99

 

کلمات کلیدی:
فرم.خام     بیماران     بازدیدهای.مدیریتی    

تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >