بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوهچارت سازمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست بیمارستان   ریاست بیمارستان
  مهندس حسن فخرایی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  معصومه کهزادی
Collapse   حراست   حراست
  یوسف سلیم پور
Collapse   بهبود کیفیت و اعتباربخشی   بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  معصومه کهزادی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  .........
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  بشیر فریدونی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  زلیخا آتشی
Collapse   تغذیه   تغذیه
  فاطمه بهرسی
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
  فاطمه دریایی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  صغری حیات داوودی
Collapse   درمانگاه تخصصی   درمانگاه تخصصی
  صمد بارگاهیان
Collapse   مددکاری   مددکاری
  سکینه یوسفی
Collapse   رسیدگی به شکایات   رسیدگی به شکایات
  سکینه یوسفی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  .....
Collapse   درآمد , بیمه گری و ترخیص   درآمد , بیمه گری و ترخیص
  خاور قنبری
Collapse   مدارک پزشکی   مدارک پزشکی
  طلا خرم آبادی
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
  سیده مریم موسوی نسب
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  صدیقه صادقی زاده
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  رباب خرم آبادی
Collapse   دفتر خدمات پرستاری   دفتر خدمات پرستاری
  مرجان فروردین
Collapse   اورژانس   اورژانس
  زینب رضایی
Collapse   دیالیز   دیالیز
  اعظم درویشی
Collapse   اتاق عمل   اتاق عمل
  راضیه شعبانی
Collapse   زایشگاه   زایشگاه
  اکرم محمدی
Collapse   CCU   CCU
  بتول عباس نژاد
Collapse   اطفال - NICU   اطفال - NICU
  فاطمه خرم آبادی
Collapse   داخلی جراحی مردان   داخلی جراحی مردان
  الهه علویان
Collapse   داخلی جراحی زنان   داخلی جراحی زنان
  مرضیه هاشم زاده
Collapse   ICU   ICU
  مجید یوسفی
Collapse   واحد اعزام   واحد اعزام
  آقای ایمانی

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >