فرم نظرسنجی و تکریم ارباب رجوع


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :

جنسیت
    
میزان تحصیلات
          
سن

نام واحد مورد مراجعه

برای چه کاری به بیمارستان مراجعه کرده اید؟ (علت مراجعه)

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شد؟
    
در صورت مراجعه مکرر به واحد مورد نظر علت آن چه موردی بوده است؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
        
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند را بنویسید.

میزان دسترسی شما به مدیران واحد در صورت نیاز چگونه بوده است؟
          
در صورت نارضایتی ، علت نارضایتی شما چه بوده است؟

نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمائید.

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >