مديران بيمارستان

1400/5/14 0:0

 

                                                             


ریاست بیمارستان:

-  مهندس حسن فخرایی

  • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
  • سابقه کار : 24 سال
  • تلفن تماس و فکس دفتر :07733134625

 

سوابق اجرایی :  

- کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان دیر

- معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

- رئیس شبکه بهداشت و درمان دیر

- کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

- کارشناس مدیریت توسعه و گسترش شبکه های معاونت بهداشتی

- تالیف کتاب با موضوع مدیریت بلایا

 

شرح وظایف:

۱- پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمانباشد.

۲- بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود. (رضايت مشتري گرا).

۳- جلب همكاري هاي برون سازمان.

۴- پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق.

۵- مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات.

۶- نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء.

۷- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.

۸- ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياست هاي كلي آموزش دانشجويان.

۹- اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط.

۱۰- پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها.

۱۱- مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان.

۱۲- انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.

۱۳- نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار.

۱۴- نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه.

۱۵- نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي.

۱۶- كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.

۱۷- انتصاب و عزل كاركنان.

۱۸- شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۱۹- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
مدیران.بیمارستان.امیرالمومنین.     گناوه     سوابق.اجرایی     مدرک.تحصیلی    

تاریخ بروز رسانی:   7 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >