نقشه سایت بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفی بيمارستانمعرفی بيمارستان
بیمارستان در یک نگاه
ریاست و مدیریت بیمارستان
چشم انداز ، رسالت ، ارزش ها
چارت سازمانی بیمارستان
Collapse واحدهاي بيمارستانواحدهاي بيمارستان
واحدهاي درماني
واحدهاي پاراکلینیک
واحدهاي پشتیبانی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
Collapse آموزش ضمن خدمت کارکنانآموزش ضمن خدمت کارکنان
برنامه سالانه آموزش ضمن خدمت
فایل دوره های ضمن خدمت
مدیر خدمات پرستاری
سوپروایزرهای بالینی
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse بهبود کیفیت و اعتباربخشیبهبود کیفیت و اعتباربخشی
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse عملکرد دفتر بهبود کیفیتعملکرد دفتر بهبود کیفیت
فرایندها
شاخص ها
گزارش عملکرد دفتر بهبود کیفیت
Collapse اعتباربخشیاعتباربخشی
راهنمای جامع اعتباربخشی
کمیته های بیمارستانی
دستورالعمل ها و خط مشی ها
Collapse ایمنی بیمارایمنی بیمار
دستورالعمل ها و بخش نامه های ایمنی بیمار
گزارش عملکرد ایمنی بیمار
Collapse کووید ۱۹ ( qvid 19 )کووید ۱۹ ( qvid 19 )
راهنمای مراجعین تنفسی
آموزش های ویژه بیماران کرونایی
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
Collapse آشنایی با واحدآشنایی با واحد
معرفی واحد آموزش سلامت
عملکرد واحد
Collapse پمفلت های آموزشیپمفلت های آموزشی
بیماری های قلب و عروق
بیماری های اطفال
بیماری های ارتوپدی
بیماری های زنان
جراحی ها
موارد متفرقه
Collapse درمانگاه تخصصيدرمانگاه تخصصي
معرفی واحد درمانگاه و تصاویر
برنامه پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی
کلینیک دیابت
نوبت دهی
مددکاری
کمیته اخلاق بالینی
طرح تحول نظام سلامت
مدیریت بحران
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
معرفی واحد فرهنگی
عملکردها
روابط عمومی
Collapse رسیدگی به شکایاترسیدگی به شکایات
معرفی واحد
طرح شکایت
Collapse راهنمای شهروندانراهنمای شهروندان
راهنماي پذيرش و ترخيص بيماران
منشور حقوق بيمار
بيمه هاي طرف قرارداد
طرح تکریم ارباب رجوع
گالري تصاوير
فرم ها
پادکست ها ( کلیپ ها )
پيوندهاي مفيد
تماس با ما
< >